Wielka Kapituła Orderu Radości składa się z ludzi różnych zawodów, autorytetów w swej dziedzinie, których łączy pomoc drugiemu człowiekowi.
Do laureatów z lat ubiegłych należą, między innymi:
 • rok 1998 - Dr inż. Marian Szymański, działacz Praw Człowieka i organizacji katolickich; Prof. dr hab. Jan Grad, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.
 • rok 1999 - redaktor Andrzej Piechocki, publicysta, wieloletni pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Głosu Wielkopolskiego".
 • rok 2000 - Irena Wojewódzka-Kucz, niepełnosprawny działacz Praw Człowieka; Tomasz Pawłowski, aktor, reżyser. Wręczenie miało miejsce w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 • rok 2001 - Bogusław Mikita - działacz praw człowieka, Starosta Pilski.
 • rok 2002 - Alicja Resich-Modlińska, dziennikarz TVP. Wręczenie miało miejsce w czasie kolejnej edycji Festiwalu Osób Niepełnosprawnych (Teatr Muzyczny w Poznaniu).
 • rok 2003 - Dr hab. Leszek Sikorski, późniejszy Minister Zdrowia w rządzie Leszka Millera. Wręczenie nastąpiło w Tatrze Wielkim w Poznaniu.
 • rok 2004 - Prof. Adam Sandauer, syn pisarza Artura Sandauera; Prof. dr hab. Krystyna Łybacka, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, polityk i działacz społeczny. Ordery Radości wręczono w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 • rok 2005 - Jan Tadeusz Masiel, eurodeputowany Parlamentu Europejskiego. Uroczysta gala miała miejsce w poznańskiej Scenie Rozmaitości.
 • rok 2006 - Arkady Radosław Fiedler, podróżnik, poseł RP; Maria Grabkowska, działacz społeczny i samorządowy. Wręczenie statuetek - w Scenie na Piętrze w Poznaniu.
 • rok 2009 - Andrzej Szymanek, Starosta Wieruszowski, szef Konwentu Starostów Województwa Łódzkiego; Marek Czarnecki, działacz samorządowy; Marian Adamski, działacz Praw Człowieka.
 • rok 2010 - Tomasz Dymaczewski, dziennikarz, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • rok 2011 - Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Wręczenie nastąpiło w Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Pile.
 • rok 2012 - Małgorzata Adamczak - Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei" w Śmiglu, Senator a następnie Poseł na Sejm RP aktywnie walczący o osoby niepełnosprawne.
 • rok 2013 - Edmund Kaczmarek - Starosta Powiatu Jędrzejowskiego, województwo świętokrzyskie; Biskup Zdzisław Fortuniak; Wojciech Skiba - Prezes Zarządu Głównego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
 • rok 2014 - Justyna Lachor-Adamska, prawnik, który pomimo wózka inwalidzkiego stawia czoła przeciwnościom pomagając ludziom.

Uroczystość wręczenia "Orderów Radości" z udziałem Alicji Resich-Modlińskiej
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu (2002 r.).

Od 2006 roku przyznawane są również nagrody w kategorii Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym, którymi Wielka Kapituła nagradza wybitne osiągnięcia na polu niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym. Odznaczenie to otrzymali, między innymi: Gustaw Wańkowicz, Ryszard Kurp, Bogusław Mikita.

Prezydencja w zarządzie Kapituły zmienia się co dwa lata. Obecnie pełnią ją: redaktor Andrzej Piechocki, rzecznik prasowy Kapituły; Justyna Rapicka, redaktor Pierwszego Programu Polskiego Radia; Janusz Szuman, działacz Praw Człowieka, prezes ENEA; dr hab. Jarosław Kraśnik.

Siedzibą Wielkiej Kapituły są miasta Poznań, Kraków, Warszawa. Biuro Kapituły: ul. 28. Czerwca 1956r 338/3, 61 - 437 Poznań. Adres e-mail: ordery.radosci@interia.pl

Relacja telewizyjna z Wręczenia Orderów Radości w roku 2013

Zdjęcia z uroczystości wręczenia Orderów Radości 2009

Informacje o Orderach Radości dostępne w Internecie